Paradis vokser seg større – bokstavelig talt!

Første byggetrinn på Paradis Brygge er underveis. Salget har gått svært bra, og byggestart er vedtatt!

Det er mye som skjer på tomten for tiden. Store mengder stein- og jordmasser er lagret på området, og mye av dette skal brukes til å utvide landarealet ved å fylle opp deler av innseilingen til Hillevågsvannet. I alt skal 180 000 m3 brukes til å gi første rekke av Paradis Brygge et solid fundament.

Det er verdt å ta turen ned til Strømsbrua og se på arbeidet som foregår. Et spesialskip i full gang med å legge fyllmassen på plass – og når den losser, ”deler” båten seg i to. Ganske så kult å se på når det skjer!

tooltip