Paradis er å være en del av historien

Paradis Brygge ligger på det som på 1800-tallet var bakermester Lindahls landsted nord for Køhlers eiendom i Hillevåg.

Lindahl hadde sitt bakeri og bolig på torget i sentrum. I en kortere periode bodde Lindahl og familien ved det som nå blir Paradis Brygge, men de dro tilbake til byen på midten av 1870-tallet da Jærbanen kom og delte eiendommen.

Prakteiendommen gikk i arv til datteren Anna Cathrine Lindahl og hennes mann skipsreder Thomas Scheen Falck. Lenge ble den drevet som gård, og den ble hetende Falck-eiendommen på folkemunne.

På 1930-tallet overtok jernbanen området da godsanlegget skulle utvides fra Paradis til Hillevåg. Hovedhuset på Falck-eiendommen ble revet i 1946. I 1960 stod Strømsbrua ferdig, og broen går rett over Lindahls opprinnelige eiendom.

Nå skal Paradis Brygge på ny løfte området og gjøre det til et attraktivt sted for sine beboere.

tooltip